Za podpory
Zpět na aktuality

Dárcovská novela zlepšila podmínky pro dárce!!

15. 02. 2021

3. února 2021 byla vyhlášena pod č. 39/2021 ve sbírce zákonů novela zákona o daních z příjmů, která umožňuje zvýšení daňového odpočtu = snížení základu daně o částku daru. Novelu iniciovala Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a společně s NROS a i s ostatními NNO se podařilo úspěšně lobovat u poslanců.

 


ZÁKON BYL DOPLNĚN O NÁSLEDUJÍCÍ:
V § 15 odst. 1 se na konci věty třetí nahrazuje tečka středníkem, za který se vkládá text „to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.“.
V § 20 odst. 8 se na konci věty čtvrté nahrazuje tečka středníkem, za který se vkládá text „to neplatí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34.“.
 

Co z toho plyne? Na základě přijaté změny mohou dáci z řad fyzických a právnických osob uplatnit za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis zvýšený ze současných 10% (resp. 15%) na 30%. Snížení daňového základu si tak mohou uplatnit i běžní zaměstnanci ve firmách a dalších institucích. Tento benefit lze uplatnit zpětně za rok 2020 i v případech, že dotyčný již daňové přiznání podal.  (nros.cz)

 

Darování tak pro dárce nebylo nikdy výhodnější.

Poslední rok byl pro nás nejtěžší v historii PFERDY, nechceme si ale jen stěžovat, my bojujeme dál, lidé s postižením nás potřebují a budou i dále potřebovat.. 

Podpořte nás a nastavte si trvalý příkaz právě dnes. 

Oceňte naši práci, moc děkujeme. ♥