Za podpory
Zpět na aktuality

Příběhy našich klientů - Petr (24)

28. 02. 2020

Představujeme naše pracovníky v kavárně!


Petr nastoupil do Tréninkové kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou roku 2014. Nastoupil do služby sociální rehabilitace s cílem se jednou v budoucnu uplatnit na chráněném nebo volném trhu práce. Petrovi bylo pouhých 18 let a ze začátku si nedovedl představit, co slovo „pracovat“ obnáší....

Nedovedl se soustředit na práci, nedokázal dělat jednu činnost delší dobu, vždy se nechal rozptýlit okolím, byl tichý a moc nekomunikoval s ostatními. Většinu věcí týkajících se jeho osoby (lékař, nákupy, dokumentace, volný čas, úklidy atd.) zařizovala rodina.
Během doby v rehabilitaci, za podpory rodiny a díky terapeutům v Tréninkové kavárně, se Petr velmi vypracoval. Postupoval po malých krůčcích, kdy se učil pravidlům a činnostem, které ho v přípravě na budoucí povolání podporovaly. Postupně se začal zapojovat doma do různých domácích činností (např. úklidy, drobné nákupy), rád trávil volný čas v kavárně jako host, začal se více zapojovat do hovoru s ostatními.

Od roku 2016 se Petr začal cíleně připravovat na chráněné pracovní místo do Tréninkové kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou. Byla to pro něho velká motivace. Práce zde ho velmi bavila a tuto šanci chtěl využít. Během dvou let cílené přípravy na pracovní místo se zlepšil natolik, že místo v roce 2018 získal, a to i díky své cílevědomosti a pili. Jeho vyjadřování je srozumitelné, nebojí se prosadit svůj názor, domluví si sám schůzku, zařídí si v práci volno, dokáže se sám domluvit s kolegy v práci, zvládne se soustředit na činnost od začátku dokonce, sám nakoupí suroviny dle nákupního seznamu, dodržuje pracovní režim, zná svoji pracovní náplň atd.

Pro Petra toto byl jeden z cílů, kterého chtěl dosáhnout. Nyní je před ním další velký cíl a to „Bydlet sám“.

Navštěvuje službu Pferdí trénink, kde se intenzivně připravuje, aby si mohl svůj druhý cíl také splnit. ♥

 

Tréninková kavárna Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou je nejstarším střediskem organizace PFERDA z.ú.. V současnosti zaměstnává na chráněných pracovních místech pracovníky s mentálním postižením a duševním onemocněním. V současné době je v kavárně zaměstnáno 7 pracovníků s postižením. Zároveň v kavárně několikrát týdně probíhá tréninkový program sociální služby Pferdí trénink, kdy je vždy přítomen na terapii asistent terapeuta a klienti služby, kteří se učí všem pracovním dovednostem, aby mohli být v budoucnu také zaměstnáni. 

Pomáhejte společně s námi!

Podpořte chod organizace PFERDA a staňte se našimi pravidelnými přispěvateli. Staňte se naší součástí. ♥ 

Děkujeme.