Za podpory
Zpět na aktuality

Sexuální důvěrník nově ve PFERDOVI

26. 02. 2021

PFERDA z.ú. se opět posouvá dál v práci s našimi klienty a zřídil funkci sexuálního důvěrníka. Organizace považuje sexualitu člověka za podstatnou a cennou součást lidského života, která vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobnímu štěstí a naplnění. 

Každý člověk má právo na prožití vlastní sexuality. Její projevy se liší podle možností, tužeb a potřeb každého člověka. To platí bez výjimky i pro lidi s postižením. 

Protože to stále v naší společnosti není úplnou samozřejmostí a my chceme, aby se u nás naši klienti a zaměstnanci s postižením cítili bezpečně, bude jim k dispozici osoba, která je vyslechne, podpoří a pomůže s problémy v partnerských vztazích a sexualitě. 

V souladu se společenskými normami, zastává organizace PFERDA, z.ú. následující hodnoty:  

  • všechny úrovně prožívání sexuality jsou rovnocenné  
  • záleží na uživateli, případně na jeho partnerovi, jakou roli bude v jeho/jejich životě hrát sexualita a jakou formu vztahu si zvolí  
  • sexualita je možná i mimo rámec manželství, tj. dva lidé spolu mohou sexuálně žít, aniž by museli být v manželském svazku  
  • sexualita mezi lidmi stejného pohlaví (homosexualita) je stejně hodnotná jako sexualita mezi mužem a ženou a není brána jako úchylka (deviace), ale jako širší varianta normy 

Pojďte s námi udělat další krok k většímu respektování lidí s postižením a dejme jim právo na jejich přirozenost.