Za podpory

Pekárna Na Plechu

Zpět na projekty
Objednávejte na:
www.naplechu.cz
Otevírací doba

Pondělí 7:00 - 18:00

Úterý 7:00 - 15:00

Středa 7:00 - 18:00

Čtvrtek 7:00 - 18:00

Pátek 7:00-15:00

Jak se k nám dostanete

Areál Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny

Kvasiny 340

517 02 Kvasiny

Najít na mapě

Jaká je

Sociální podnik Pekárna Na Plechu funguje od roku 2014 a zaměstnává dospělé lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Vyrábí dorty, koláče a drobné pečivo z původních surovin jako je máslo, vejce, kvalitní čokoláda. Zavážíme 2x týdně v úterý a v pátek až do vzdálenosti 40 km, nebo vám objednávku zavezeme do jedné z kaváren Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou, nebo v Náchodě.

Jaká je

Proč to děláme

Posláním Pekárny NA PLECHU v Kvasinách je zaměstnávat osoby s handikepem, které nemohou pracovat na běžném trhu práce. Tím podporuje jejich sociální začlenění, jejich samostatnost, soběstačnost a finanční nezávislost.

Pomáháme zaměstnancům s postižením zlepšovat jejich pracovní návyky tím, že mají stabilní zaměstnání.

Pomáháme jim být finančně nezávislými a žít životem majoritní společnosti.

Proč to děláme

Ozvěte se nám

Jana Němcová Jana Němcová
vedoucí Pekárny Na Plechu
734 534 219 jana.nemcova@pferda.cz

Principy sociálního podnikání

Hlásíme se k principům sociálního podnikání

  1. V našich sociálních podnicích zaměstnáváme přes 80% osob s postižením podle přepočtených úvazků. Převažují osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním.
  2. Podporujeme profesní růst našich znevýhodněných zaměstnanců, každý z nich má individuální rozvojový plán, podle kterého pracuje na zlepšení svých pracovních kompetencí.
  3. Naše sociální podniky se snaží využívat místní zdroje ohledně surovin, které používají. Spolupracujeme s místními dodavateli a dalšími organizacemi.
  4. Minimálně 51% zisku sociální podniky investují zpět do sociálního podnikání, nebo na podporu sociálních služeb organizace PFERDA z.ú.
  5. Spolupracujeme s místními samosprávami a dalšími subjekty. 
  6. Aplikujeme zásady environmentální výroby a spotřeby – striktně třídíme odpad, šetříme surovinami, pokud něco nespotřebujeme, suroviny udáme dalším subjektům.

Poskytujeme náhradní plnění

Jsme zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek je pro účely plnění povinného podílu možno realizovat jen od subjektů uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, tj. od subjektů zaměstnávajících v průměrném ročním přepočteném počtu více než 50 % OZP na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou OZP a nezaměstnávají žádné zaměstnance (dále jen „dodavatel“).

Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

Při využití našich služeb je možné si náklady odečíst jako náhradní plnění, naše společnost zaměstnává více jak 50% osob s postižením.

 

 

Informace pro budoucí zaměstnance s postižením

  • Každý budoucí zaměstnanec absolvuje stáž, díky které zjistí jak on, tak asistenti Pekárny Na Plechu, zda je pro něj práce vhodná.
  • Každý zaměstnanec Pekárny Na Plechu má klasickou pracovní smlouvu se mzdovým výměrem, ví přesně, kdy bude chodit do práce, s kým bude pracovat a kdo je jeho nadřízeným.