Za podpory

Pferdí trénink Náchod

Zpět na projekty
Kontaktujte nás:
722 922 433

Kontakt pro klienty sociální služby:

Tel.: 722 922 433, e-mail: pferditreninknachod@pferda.cz

 
Otevírací doba

PO 14 -18 (terénní 12 -18)

ÚT 8 - 14 (terénní 8 - 16)

ST 14 -18 (terénní 8 - 18)

ČT 8 - 14 (terénní 8 - 16)

PÁ 8 - 14 (terénní 8 - 16)

Jak se k nám dostanete

Hurdálkova 371

547 01 Náchod

Najdi na mapě

 

Pferdí trénink Náchod

Je službou sociální rehabilitace, ve které se trénují všechny dovednosti komplexně. Jak ty pracovní, abyste se v budoucnu uplatnili na trhu práce, tak ty, které budete potřebovat k samostatnému bydlení.

Pferdí trénink vznikl v Náchodě v lednu 2020.

 

V bytové rehabilitace se naučíte uklízet, vařit, hospodařit s penězi, orientovat se v okolí a mnoho dalších činností, které budete potřebovat, až jednou budete bydlet sami. V pracovní rehabilitaci se zase naučíte pracovním dovednostem, jako například orientovat se v pracovním prostoru, komunikovat s kolegy,  dodržovat pracovní dobu a podobně.

Pferdí trénink Náchod

Proč to děláme

Posláním střediska Pferdí trénink Náchod je podpořit samostatnost, soběstačnost a začlenění do společnosti. Středisko funguje ambulantně (v tréninkovém bytě) nebo terénně (ve vašem stávajícím bydlení, u budoucího, či současného zaměstnavatele). 

Pomáháme klientům zlepšovat jejich pracovní a sociální dovednosti a návyky formou celoživotního učení.

Posilujeme jejich samostatnost, sebevědomí a snažíme se o to, aby dokázali co nejvíce věcí zvládat sami bez cizí pomoci.

Pomáháme klientům, aby si dokázali co nejvíce osobních záležitostí na úřadech, v obchodech a ve službách vyřídit sami.

Proč to děláme

Ozvěte se nám

Bc. Jana Lemfeldová Bc. Jana Lemfeldová
koordinátorka sociálních služeb 1
722 922 433 jana.lemfeldova@pferda.cz

Veronika Stutzigova, Dis. Veronika Stutzigova, Dis.
sociální pracovnice
725 554 769 veronika.stutzigova@pferda.cz

Informace pro budoucí klienty

 • Za službu se nic neplatí.

 • Každý klient na začátku podepíše smlouvu.

 • Každý klient má svůj individuální plán, v němž je napsáno, co se bude učit a jak se to bude učit.

 • Směny jsou individuální.

 • Klient se se sociálním pracovníkem domluví, jak často bude do Pferdího tréninku docházet.
 • Na každé směně jsou 2 až 3 klienti.

 • Pokud bude klient s něčím nespokojen, může podat stížnost.

Pro koho je služba určená?

Pomáháme lidem ve věku 18—64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně s duševním onemocněním, žijícím v Náchodě a okolí.

Celková kapacita Pferdího tréninku je 20 klientů. 

Principy, které ve službě uplatňujeme:

 • individuální přístup – pracujeme s uživateli podle toho, jací jsou, co znají a co dokážou,
 • přímé jednání s klienty – vše řešíme napřímo
 • podpora samostatnosti uživatelů v myšlení a při práci,
 • rovný přístup – ke každému uživateli přistupujeme stejně, bez ohledu na jeho postižení nebo sociální postavení,
 • respektování názoru uživatelů – vytváříme vstřícnou atmosféru pro vzájemnou komunikaci a učíme uživatele, aby se nebáli říkat nahlas, co si myslí, aby se vyjadřovali k práci terapeutů,
 • důsledné dodržování lidských práv a základních svobod při práci s uživateli.

A když už vše budu umět

Pokud získáte pracovní dovednosti, je možné nastoupit na chráněný, nebo volný trh práce. 

Chráněný trh práce nabízí i PFERDA

 • Kavárny Láry Fáry Rychnov a  Náchod
 • Úklidová firma Láry Fáry
 • Pekárna Na Plechu

 
Pokud získáte dostatek dovedností potřebných k samostatnému bydlení a budete mít svůj byt, je možné přejít do služby podpory samostatného bydlení Takový normální život.

 

Pokud se klient už naučí dovednosti potřebné k samostatnému bydlení, můžeme začít plánovat jeho osamostatnění. Samostatné bydlení poté zajišťuje služba Takový normální život (https://www.pferda.cz/nase-projekty/takovy-normalni-zivot.html).