Za podpory

Pferdí trénink Náchod

Zpět na projekty
Rezervace na tel.:
722 922 433

Kontakt pro klienty sociální služby:

Tel.: 722 922 433, e-mail: pferditreninknachod@pferda.cz

Otevírací doba

Pondělí 14-18

Úterý 8-14

Středa 8-18 (8-14 pracovní, 14 – 18 bytová)

Čtvrtek 8-14

Jak se k nám dostanete

Hurdálkova 371,

547 01 Náchod

Najdi na mapě

Jaký je

Je službou sociální rehabilitace, ve které se trénují všechny dovednosti komplexně. Jak ty pracovní, aby se v budoucnu uplatnili na trhu práce, tak ty, které budou potřebovat k samostatnému bydlení.


Pferdí trénink vznikl v Náchodě v lednu 2020, v podstatě navazuje na služby Tréninkového bytu v Rychnově nad Kněžnou a Tréninkové kavárny Láry Fáry.
V bytové rehabilitaci se klienti učí uklízet, vařit, hospodařit s penězi, orientovat se v okolí a mnoho dalších činností, které budou potřebovat, až jednou budou bydlet sami. V pracovní rehabilitaci se zase klienti učí všem pracovním dovednostem, orientovat se v pracovním prostoru, komunikovat se zákazníky, dodržování pracovní doby a podobně.

Jaký je

Proč to děláme

Posláním střediska Pferdí trénink Náchod je podpořit samostatnost, soběstačnost a začlenění do společnosti. Středisko funguje ambulantně i terénně, to znamená, že uživatelé dochází do tréninkového bytu a Tréninkové kavárny Láry Fáry či na pracoviště svého současného či budoucího zaměstnavatele.
     
Pomáháme klientům zlepšovat jejich pracovní a sociální dovednosti a návyky formou celoživotního učení.

Posilujeme jejich samostatnost, sebevědomí a snažíme se o to, aby dokázali co nejvíce věcí zvládat sami bez cizí pomoci.

Pomáháme klientům, aby si dokázali co nejvíce osobních záležitostí na úřadech, v obchodech a ve službách vyřídit sami.

Proč to děláme

Ozvěte se nám

Mgr. Kateřina Dostálová Mgr. Kateřina Dostálová
koordinátorka sociálních služeb 1
722 922 433 katerina.dostalova@pferda.cz

Informace pro budoucí klienty

 • Za službu se nic neplatí.
 • Každý klient na začátku podepíše smlouvu.
 • Každý klient má svůj individuální plán, ve kterém je napsáno, co se bude učit a jak se to bude učit.
 • Směny jsou individuální, trvají různě v bytě a různě v terénu i na kavárně.
 • Na každé směně jsou max 2 klienti.
 • Klient se se sociálním pracovníkem domluví, jak často bude do Pferdího tréninku docházet.
 • Každý klient musí mít průkaz pracovníka v potravinářství. To je kartička od lékaře, kde je uvedeno, že může v kavárně pracovat.
 • Pokud bude klient s něčím nespokojen, může podat stížnost.

Pro koho je služba určená?

Pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat a najít si práci, nebo pro ty, kteří by chtěli začít sami bydlet.

Pomáháme lidem ve věku 18—64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně s duševním onemocněním, žijícím v Rychnově nad Kněžnou, nebo v Náchodě.

Celková kapacita Pferdího tréninku je 20 klientů. 

Principy, které ve službě uplatňujeme:

 • individuální přístup – pracujeme s uživateli podle toho, jací jsou, co znají a co dokážou,
 • přímé jednání s klienty – vše řešíme napřímo
 • podpora samostatnosti uživatelů v myšlení a při práci,
 • rovný přístup – ke každému uživateli přistupujeme stejně, bez ohledu na jeho postižení nebo sociální postavení,
 • respektování názoru uživatelů – vytváříme vstřícnou atmosféru pro vzájemnou komunikaci a učíme uživatele, aby se nebáli říkat nahlas, co si myslí, aby se vyjadřovali k práci terapeutů,
 • důsledné dodržování lidských práv a základních svobod při práci s uživateli.

A když už vše budu umět

Pokud se klient už naučí hodně pracovním dovednostem, je v některých případech možné přejít na chráněné pracovní místo. 
Co to je?
Je to práce na pracovní smlouvu, což znamená, že pracovník dostane plat, bude mít všechny práva a povinnosti jako běžný zaměstnance. Ale bude mít stále k ruce asistenta, který mu v případě nouze pomůže.
 
Pokud klient získá dostatek dovedností potřebných k samostatnému bydlení a bude mít svůj byt, je možné přejít do služby podpory samostatného bydlení Takový normální život.

 

Pokud se klient už naučí dovednosti potřebné k samostatnému bydlení, můžeme začít plánovat jeho osamostatnění. Samostatné bydlení poté zajišťuje služba Takový normální život (https://www.pferda.cz/nase-projekty/takovy-normalni-zivot.html).