Za podpory

Tréninková kavárna Láry Fáry 2 Náchod

Zpět na projekty
Rezervace na tel.:
734 505 394

Kontakt pro klienty sociální služby:

Tel.: 734 505 394, e-mail: kavarna.nachod@pferda.cz

Otevírací doba

Pondělí: 12:00 – 20:00

Úterý – pátek: 9:00 – 20:00

Sobota: 14:00 – 20:00

Neděle: 14:00 – 18:00

Jak se k nám dostanete

Hurdálkova 371

547 01 Náchod

najít na mapě

Jaká je

Kavárna Láry Fáry je příjemný podnik v centru Náchoda, kde vás obslouží klienti pracovně tréninkového programu pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Snažíme se, aby naše kavárna byla příjemným místem pro setkávání, jsme nekuřácká provozovna s dětským koutkem, velkou letní zahradou a obsáhlým nápojovým lístkem. Najdete u nás také spoustu výrobků z různých chráněných dílen a od místních výrobců.

Kavárna Láry Fáry v Náchodě vznikla v únoru 2011 jako šesté středisko organizace PFERDA z.ú.

Jaká je

Proč to děláme

Posláním střediska Tréninková kavárna Láry Fáry 2 v Náchodě je podpořit samostatnost, soběstačnost a začlenění do společnosti. Středisko funguje ambulantně,to znamená, že uživatelé dochází do kavárny.

 

Pomáháme klientům zlepšovat jejich pracovní a sociální dovednosti a návyky formou celoživotního učení.

Posilujeme jejich samostatnost, sebevědomí a snažíme se o to, aby dokázali co nejvíce věcí zvládat sami bez cizí pomoci.

Pomáháme klientům, aby si dokázali co nejvíce osobních záležitostí na úřadech, v obchodech a ve službách vyřídit sami.

Proč to děláme

Ozvěte se nám

Mgr. Kateřina Dostálová Mgr. Kateřina Dostálová
koordinátorka sociálních služeb 1
722 922 433 katerina.dostalova@pferda.cz

Informace pro budoucí klienty

Za službu se nic neplatí.

Každý klient na začátku podepíše smlouvu.

Každý klient má svůj individuální plán, v němž je napsáno, co se bude učit a jak se to bude učit.

Do kavárny lze chodit na ranní, odpolední a večerní směny. Každá směna trvá 4 hodiny. Směny probíhají i o víkendu.

Na každé směně jsou 2 až 3 klienti.

Klient se s terapeutem domluví, jak často chce do kavárny chodit a na jaké směny chce chodit.

Každý klient musí mít průkaz pracovníka v potravinářství. To je kartička od lékaře, kde je uvedeno, že může v kavárně pracovat.

Pokud bude klient s něčím nespokojen, může podat stížnost vedení kavárny.

Bližší informace přímo v Tréninkové kavárně Láry Fáry.

Pro koho je kavárna určená?

Do kavárny mohou chodit dospělé osoby ve věku 18—64 let s lehkým až středním mentálním postižením, případně s duševním onemocněním, kteří žijí v Náchodě,

nebo blízkém okolí.

Tréninková kavárna je určena lidem, kteří si chtějí zlepšit pracovní schopnosti a dovednosti,

aby si v budoucnu mohli najít práci a uplatnit se v ní.

Kavárna má kapacitu 20 klientů.

Principy, které v kavárně uplatňujeme:

  • individuální přístup – pracujeme s uživateli podle toho, jací jsou, co znají a co dokážou,
  • přímé jednání s uživateli – domlouváme se přímo s uživateli tak, aby nám rozuměli,
  • podpora samostatnosti uživatelů v myšlení a při práci,
  • rovný přístup – ke každému uživateli přistupujeme stejně, bez ohledu na jeho postižení nebo sociální postavení,
  • respektování názoru uživatelů – vytváříme vstřícnou atmosféru pro vzájemnou komunikaci a učíme uživatele, aby se nebáli říkat nahlas, co si myslí, aby se vyjadřovali k práci terapeutů,
  • důsledné dodržování lidských práv a základních svobod při práci s uživateli.

Práce v kavárně:

Pokud se toho klient v kavárně už hodně naučí, je v některých případech možné přejít na chráněné pracovní místo.

Co to je?

Je to práce na pracovní smlouvu, což znamená, že pracovník dostane plat, bude mít všechny práva a povinnosti jako běžný zaměstnance. Ale bude mít stále k ruce asistenta, který mu v případě nouze pomůže.