Za podpory

Tréninková pekárna Láry Fáry

Zpět na projekty
Kontaktujte nás:
725 497 551

Kontakt pro klienty sociální služby:

Tel.: 725 497 551, e-mail: treninkova.pekarna@pferda.cz 

Otevírací doba

Pondělí – pátek: 7:00 – 15:00

Jak se k nám dostanete

Kvasiny 340

517 02 Kvasiny

Najdi na mapě

Jaká je

Tréninková pekárna Láry Fáry je sociálně terapeutickou dílnou, kde získávají dovednosti k práci i samostatnému životu dospělí lidé s mentálním postižením, nebo s duševním onemocněním.
Pekárna peče výrobky pro obě Tréninkové kavárny Láry Fáry, pečivo je z původních surovin a podle originálních receptur.
Tréninková pekárna Láry Fáry vznikla na podzim roku 2010 jako páté středisko organizace PFERDA z.ú.

Jaká je

Proč to děláme

Posláním střediska Tréninková pekárna Láry Fáry v Kvasinách je podpořit samostatnost a začlenění do společnosti. Středisko funguje ambulantně, to znamená, že uživatelé dochází do pekárny.

 

Pomáháme klientům zlepšovat jejich pracovní a sociální dovednosti a návyky formou celoživotního učení.

Posilujeme jejich samostatnost, sebevědomí a snažíme se o to, aby dokázali co nejvíce věcí zvládat sami bez cizí pomoci.

Pomáháme klientům, aby si dokázali co nejvíce osobních záležitostí na úřadech, v obchodech a ve službách vyřídit sami.

Proč to děláme

Ozvěte se nám

Bc. Jana Lemfeldová Bc. Jana Lemfeldová
koordinátorka sociálních služeb 1
722 922 433 jana.lemfeldova@pferda.cz

Informace pro budoucí klienty

 • Za službu se nic neplatí.
 • Abyste mohli chodit do tréninkové pekárny, je potřeba na začátku podepsat smlouvu.
 • Každý klient má svůj individuální plán, v něm je napsáno, co se klient bude učit a jak se to bude učit.
 • Do pekárny lze chodit na ranní nebo odpolední směny. Každá směna trvá 3 hodiny.
 • Na každé směně jsou 2 až 3 klienti. Klient se s terapeutem domluví, jak často chce do pekárny chodit a na jaké směny chce chodit.
 • Každý klient musí mít průkaz pracovníka v potravinářství. To je kartička od lékaře, kde je uvedeno, že může v pekárně pracovat.
 • Pokud bude klient s něčím nespokojen, může podat stížnost.

Pro koho je pekárna určená?

 • osobám, které nemohou pracovat na normálním nebo chráněném pracovním místě.
 • lidem, kteří chtějí získat nebo zlepšit své dovednosti a díky tomu změnit svou nepříznivou situaci.
 • lidem, kteří chtějí a mohou pracovat v pekárně

  Pekárna má kapacitu 15 klientů.

Principy, které v pekárně uplatňujeme:

 • individuální přístup – pracujeme s uživateli podle toho, jací jsou, co znají a co dokážou,
 • přímé jednání s uživateli – domlouváme se přímo s uživateli tak, aby nám rozuměli,
 • podpora samostatnosti uživatelů v myšlení a při práci,
 • rovný přístup – ke každému uživateli přistupujeme stejně, bez ohledu na jeho postižení nebo sociální postavení,
 • respektování názoru uživatelů – vytváříme vstřícnou atmosféru pro vzájemnou komunikaci a učíme uživatele, aby se nebáli říkat nahlas, co si myslí, aby se vyjadřovali k práci terapeutů,
 • důsledné dodržování lidských práv a základních svobod při práci s uživateli.