Za podpory

Tréninkový byt

Zpět na projekty
Rezervace na tel.:
734 480 328

Kontakt pro klienty sociální služby:

Tel.: 734 480 328, e-mail: treninkovy.byt@pferda.cz

Otevírací doba

Terénní forma:

Pondělí – pátek: 7:00 – 15:00

Ambulantní forma:

Úterý – pátek: 7:00 – 15:00

Jak se k nám dostanete

Staré náměstí 53

516 01 Rychnov nad Kněžnou

najít na mapě

Jaký je

V Tréninkovém bytě se klienti učí uklízet, vařit, hospodařit s penězi, orientovat se v okolí a mnoho dalších činností, které budou potřebovat, až jednou budou bydlet sami, nebo které využijí ve své nynější domácnosti.
Tréninkový byt v Rychnově nad Kněžnou vznikl v září 2008 jako druhé středisko organizace PFERDA z.ú.

Jaký je

Proč to děláme

Posláním střediska Tréninkový byt v Rychnově nad Kněžnou je pomoci zvýšit samostatnost osob, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Středisko funguje ambulantně, to znamená, že uživatelé dochází do Tréninkového bytu. Je však možné se domluvit na nácviku i u klienta doma.

 

Pomáháme klientům zlepšovat jejich pracovní a sociální dovednosti a návyky formou celoživotního učení.

Posilujeme jejich samostatnost, sebevědomí a snažíme se o to, aby dokázali co nejvíce věcí zvládat sami bez cizí pomoci.

Pomáháme klientům, aby si dokázali co nejvíce osobních záležitostí na úřadech, v obchodech a ve službách vyřídit sami.

Proč to děláme

Ozvěte se nám

Mgr. Nina Mertová Mgr. Nina Mertová
koordinátorka sociálních služeb 2
722 944 446 nina.mertova@pferda.cz

Informace pro budoucí klienty

 • Za službu se nic neplatí.
 • Aby mohl klient chodit do Tréninkového bytu, je potřeba na začátku podepsat smlouvu.
 • Každý klient má svůj individuální plán, ve kterém je napsáno, co se bude učit a jak se to bude učit.
 • Do Tréninkového bytu lze chodit 2× týdně, buď v úterý a ve čtvrtek, nebo ve středu a v pátek.
 • Klient dochází do Tréninkového bytu na 6 hodin. Od 8.00 do 14.00 hodin. Po dohodě je možné docházení upravit.
 • Na každé směně jsou 3 klienti.
 • Pokud bude klient s něčím nespokojen, může podat stížnost.

Pro koho je byt určen?

Do Tréninkového bytu mohou chodit dospělé osoby ve věku 18—64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně s duševním onemocněním, které žijí

v Rychnově nad Kněžnou nebo blízkém okolí.

Tréninkový byt je určen:

 • osobám, kterým chybí znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby se dokázaly postarat o sebe a vlastní domácnost.
 • lidem, kteří mají motivaci dosáhnout co největší samostatnosti a chtějí po absolvování služby Tréninkový byt žít samostatně.

Principy, které v bytě uplatňujeme:

 • individuální přístup – pracujeme s uživateli podle toho, jací jsou, co znají a co dokážou,
 • přímé jednání s uživateli – domlouváme se přímo s uživateli tak, aby nám rozuměli,
 • podpora samostatnosti uživatelů v myšlení a při práci,
 • rovný přístup – ke každému uživateli přistupujeme stejně, bez ohledu na jeho postižení nebo sociální postavení,
 • respektování názoru uživatelů – vytváříme vstřícnou atmosféru pro vzájemnou komunikaci a učíme uživatele, aby se nebáli říkat nahlas, co si myslí, aby se vyjadřovali k práci terapeutů,
 • důsledné dodržování lidských práv a základních svobod při práci s uživateli.