Za podpory
Zpět na aktuality

Obhájili jsme ZNAČKU SPOLEHLIVOSTI

04. 02. 2021

Jednoduše řečeno jde o potvrzení, že se někdo povolaný podíval pod slupku PFERDY a nenašel tam nic shnilého.

Za značkou se skrývají propracované metodiky a pečlivá práce hodnotitelů.

>

My jsme právem pyšní, že jsme se stali držiteli značky a teď jsme ocenění znovu po 3 letech obhájili.

Je to pro nás důkaz, že naši práci opravdu děláme opravdu dobře.

Komu je Značka spolehlivosti určena?Značka spolehlivosti je určena pro neziskové organizace (nadace, nadační fondy, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace). Slouží jako záruka pro jejich dárce, že se nemusí obávat neziskovku podpořit.

Může Značku spolehlivosti získat jakákoli neziskovka?
Aby se neziskovka mohla o značku ucházet, musí nejprve splňovat vstupní kritéria. Dále musí obstát v náročném hodnocení, které provádí odborný hodnotitel. Na základě jeho zprávy o udělení či neudělení značky rozhoduje nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti.

 

Foto ze slavnostního předávání značky spolehlivosti v roce 2018.

Proč není Značka spolehlivosti pro všechny?
Značka spolehlivosti je garancí poctivosti, stability a určité úrovně profesionality neziskové organizace, cílem je, aby na ni dosáhli jen ti nejlepší.

 

Převzato z webu: www.znackaspolehlivosti.cz 

 

 

 

Navíc nám fakt, že jsme držiteli Značky spolehlivosti pomohl získat v loňském roce

v rámci grantu ŠKODA AUTO Mobilita nový automobil ŠKODA OCTAVIA. :)