Za podpory

Vítejte na stránce etické linky organizace PFERDA z.ú..

Tato linka umožňuje anonymní podání oznámení neetického nebo protiprávního jednání, kterého jste mohli být součástí ve spojitosti s naší organizací. Je naší prioritou, aby k takovým situacím nedocházelo, ale v případě, že k takovému jednání již došlo, s veškerým úsilím se budeme angažovat v nápravě. Zároveň zaručujeme Vaše bezpečí, není třeba bát se odvetných opatření. Děkujeme za Vaši důvěru!

Hlášení je možné podat:

  • Písemně na adrese PFERDA z.ú., Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Na obálce musí být uvedeno „Neotvírat – Oznámení“.
  • Osobním setkáním s osobami, které se o etickou linku starají (personalista – Jana Freudenbergová, manažer kvality sociálních služeb – Mgr. Nina Mertová)
  • Telefonicky na čísle 602 641 712, v pracovní době od 8:00-14:00, z hovoru bude pořízen záznam.
  • Elektronicky pomocí odkazu, uvedeného na konci stránky, přes tento odkaz lze podat i anonymní hlasové oznámení.

Lhůty pro vyřízení

V případě, že nám zanecháte na sebe kontakt, nebo využijete k oznámení aplikaci přes odkaz na konci stránky, budeme vás do 7 kalendářních dní informovat o přijetí oznámení. Informace o výsledku řešení oznámení budete informování do 30 kalendářních dní.

ODKAZ na nahlášení - https://www.upozorneni.nntb.cz/cs/create

Samolepka NNTB