Za podpory

Kdo je Pferda

Jsme nezisková organizace a poskytujeme sociální služby a sociální podniky dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Naším cílem je, aby naši klienti žili samostatným a soběstačným životem.

Jsme tu s vámi už dlouhých 18 let a za tu dobu prošlo našimi středisky několik stovek klientů a pracovníků s postižením.

Více o Pferdovi

Iva Laštovicová a Jana Křížová,
Pferdí zakladatelky

Pferdí historie

2004

Organizace PFERDA z.ú. byla založena v roce 2004. Od začátku působení PFERDY bylo naším cílem posilovat soběstačnost a samostatnost osob s mentálním postižením a duševním onemocněním.

 
Naše první kavárna Láry Fáry
2005

Prvním projektem organizace byla Tréninková kavárna Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou, která vznikla v prosinci 2005. Zde jsme chtěli posílit pracovní dovednosti osob s postižením tak, aby se tito lidé mohli uplatnit na trhu práce.

2008

Dalším projektem byl Tréninkový byt, který jsme otevřeli v září 2008. Zde jsme se zaměřili na rozvoj takových dovedností osob s postižením, které jsou důležité pro jejich budoucí samostatné bydlení.

Současně s Tréninkovým bytem vznikla také v září 2008 Úklidová firma Láry Fáry, která začala zaměstnávat osoby, které prošly sociální rehabilitací v Tréninkové kavárně, ale na volném trhu práce následně nenašly uplatnění. Úklidová firma funguje jako sociální podnik.

Máme tréninkový byt
První tréninková pekárna Láry Fáry v Kvasinách.
2010

V roce 2010 organizace PFERDA z.ú. založila Tréninkovou pekárnu Láry Fáry v Kvasinách. Ta je sociálně terapeutickou dílnou a svoje pracovní dovednosti tady rozvíjí lidé s těžším postižením, kteří nenajdou v budoucnu uplatnění ani na chráněném trhu práce. Zároveň jsme založením pekárny reagovali na to, že nám scházel stálý a kvalitní dodavatel dortů a zákusků do Tréninkové kavárny Láry Fáry.

V roce 2010 vznikl také projekt navazující na Tréninkový byt, a to Služba Takový normální život, která podporuje samostatné bydlení osob s postižením. Klienti, kteří většinou prošli službou Tréninkový byt, začali žít sami a organizace PFERDA z.ú. jim v rámci služby Takový normální život poskytuje asistenci.
V současné době je tato služba poskytována jak na Rychnovsku, tak na Náchodsku.

2011

Protože se projekt Tréninkové kavárny Láry Fáry osvědčil, rozhodli jsme se rozšířit své služby dále a v únoru 2011 jsme založili Tréninkovou kavárnu Láry Fáry 2 v Náchodě.

Tréninková kavárna Láry Fáry v Náchodě
 
2012

PFERDA z.ú. se považuje za profesionální organizaci, která prošla několikrát různým přerodem. Od roku 2012 používá procesní způsob řízení jako hlavní nástroj k řízení celé organizace.

2014

V roce 2014 jsme získali titul Neziskovka Roku v kategorii střední neziskovka. Toto prestižní ocenění každoročně udílí NROS.

Posledním projektem, který v organizaci PFERDA z.ú. vznikl, je druhá sociální firma - Pekárna Na Plechu, která působí v těsném sousedství Tréninkové pekárny Láry Fáry.

Jsme neziskovka roku 2014
 
2016

Rozšířili jsme službu Takový normální život i na Náchodsko.

2017

V roce 2017 organizace úspěšně prošla akceleračním programem Impact First na podporu sociálních podniků.

 
2018

Rok 2018 byl zasvěcen Značce spolehlivosti a jejímu získání, což se nakonec v listopadu podařilo a my jsme dokázali, že jsme profesionálně řízená organizace s vyrovnaným rozpočtem.

2019

Zrekonstruovali jsme obě Tréninkové kavárny Láry Fáry. Zárověň jsme v roce 2019 rozšířili službu Takový normální život i na Trutnovsko.

 
2020

Tréninkové kavárny Láry Fáry se transformovaly ze sociálních služeb na sociální firmy.

Sloučili jsme bytovou terapii Tréninkového bytu s pracovní terapií v kavárně pod jednu službu, čímž vznikla nová služba rehabilitace Pferdí trénink v Rychnově a Pferdí trénink v Náchodě.

Zavřít

Kdo jsou naši klienti

Jsou to dospělí lidé nad 18 let. Jejich okolí je ale velmi často kvůli jejich handicapu podceňuje.

PFERDA dělá všechno pro to, aby se naši klienti dokázali postarat sami o sebe, aby získali respekt sami k sobě i od svého okolí.

A zdá se, že je to náramně baví :)

O našich projektech

Akční skupina v naší úklidovce

My jsme dospělí. Berte nás vážně!

A v tomhle videu zazní jedna
zásadní otázka :)