Za podpory

Kavárna Láry Fáry 2 Náchod

Zpět na projekty
Rezervace na tel.:
734 505 394

Kontakt pro uchazeče o zaměstnání:

Tel.: 602 679 798, e-mail: kavarna.nachod@pferda.cz

Otevírací doba

Pondělí: 12:00 - 20:00

Úterý - Pátek: 09:00 - 20:00

Sobota - Neděle: 14:00 –19:00

Jak se k nám dostanete

Hurdálkova 371

547 01 Náchod

Najdi na mapě

Jaká je

Kavárna Láry Fáry je příjemná restaurace v centru Náchoda, kde vás obslouží s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Snažíme se, aby naše kavárna byla příjemným místem pro setkávání, jsme nekuřácká provozovna s dětským koutkem a obsáhlým nápojovým lístkem. Najdete u nás také spoustu výrobků z různých chráněných dílen a od místních výrobců.

Kavárna Láry Fáry v Náchodě vznikla v únoru 2011 jako šesté středisko organizace PFERDA z.ú.

Jaká je

Proč to děláme

Posláním Kavárny Láry Fáry 2 v Náchodě je zaměstnávat osoby s hendikepem, které nemohou pracovat na běžném trhu práce. Tím podporuje jejich sociální začlenění, jejich samostatnost, soběstačnost a finanční nezávislost.

Pomáháme zaměstnancům s postižením zlepšovat jejich pracovní návyky tím, že mají stabilní zaměstnání.

Pomáháme jim být finančně nezávislými a žít životem majoritní společnosti.

Proč to děláme

Ozvěte se nám

Jitka Hojdová Jitka Hojdová
Manažerka sociálního podniku Kavárna Láry Fáry 2
602 679 798 jitka.hojdova@pferda.cz

Informace pro budoucí pracovníky s postižením

1. Každý budoucí zaměstnanec absolvuje stáž, díky které zjistí jak on, tak kavárna, zda je pro něj práce vhodná.

2. Každý zaměstnanec kavárny má klasickou pracovní smlouvu se mzdovým výměrem, ví přesně, kdy bude chodit do práce, s kým bude pracovat a kdo je jeho nadřízeným.

Principy, které v kavárně uplatňujeme:

  • Hlásíme se k principům sociálního podnikání

  • V našich sociálních podnicích zaměstnáváme přes 80% osob s postižením podle přepočtených úvazků. Převažují osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním.

  • Podporujeme profesní růst našich znevýhodněných zaměstnanců, každý z nich má individuální rozvojový plán, podle kterého pracuje na zlepšení svých pracovních kompetencí.

  • Naše sociální podniky se snaží využívat místní zdroje ohledně surovin, které používají. Spolupracujeme s místními dodavateli a dalšími organizacemi.

  • Minimálně 51% zisku sociální podniky investují zpět do sociálního podnikání, nebo na podporu sociálních služeb organizace PFERDA z.ú.

  • Spolupracujeme s místními samosprávami a dalšími subjekty. 

  • Aplikujeme zásady environmentální výroby a spotřeby – striktně třídíme odpad, šetříme surovinami, pokud něco nespotřebujeme, suroviny udáme dalším subjektům.

Poskytujeme náhradní plnění

Jsme zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek je pro účely plnění povinného podílu možno realizovat jen od subjektů uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, tj. od subjektů zaměstnávajících v průměrném ročním přepočteném počtu více než 50 % OZP na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou OZP a nezaměstnávají žádné zaměstnance (dále jen „dodavatel“).

Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

Při využití našich služeb je možné si náklady odečíst jako náhradní plnění, naše společnost zaměstnává více jak 50% osob s postižením.

×

PFERDÍ novinky

Chcete vědět o všem, co se u nás šustne? Čtěte náš newsletter!

Odebírat novinky