Za podpory

Pferdí trénink Rychnov

Zpět na projekty
Kontaktujte nás:
722 922 433

Kontakt pro klienty sociální služby
722 922 433, pferditreninkrychnov@pferda.cz 

 
Otevírací doba

 

PO 14 -18 (terénní 12 -18)

ÚT 8 - 14 (terénní 8 - 16)

ST 14 -18 (terénní 8 - 18)

ČT 8 - 14 (terénní 8 - 16)

PÁ 8 - 14 (terénní 8 - 16)

 

 

 

Jak se k nám dostanete

Staré náměstí 52
516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

Najdi na mapě.

Pferdí trénink Rychnov

Je službou sociální rehabilitace, ve které se trénují všechny dovednosti komplexně. Jak ty pracovní, abyste se v budoucnu uplatnili na trhu práce, tak ty, které budete potřebovat k samostatnému bydlení.

Pferdí trénink vznikl v Rychnově nad Kněžnou v lednu 2020.

 

V bytové rehabilitace se naučíte uklízet, vařit, hospodařit s penězi, orientovat se v okolí a mnoho dalších činností, které budete potřebovat, až jednou budete bydlet sami. V pracovní rehabilitaci se zase naučíte pracovním dovednostem, jako například orientovat se v pracovním prostoru, komunikovat s kolegy,  dodržovat pracovní dobu a podobně.

Pferdí trénink Rychnov

Proč to děláme

Posláním střediska Pferdí trénink Rychnov je podpořit samostatnost, soběstačnost a začlenění do společnosti. Středisko funguje ambulantně (v tréninkovém bytě) nebo terénně (ve vašem stávajícím bydlení, u budoucího, či současného zaměstnavatele). 

Pomáháme klientům zlepšovat jejich pracovní a sociální dovednosti a návyky formou celoživotního učení.

Posilujeme jejich samostatnost, sebevědomí a snažíme se o to, aby dokázali co nejvíce věcí zvládat sami bez cizí pomoci.

Pomáháme klientům, aby si dokázali co nejvíce osobních záležitostí na úřadech, v obchodech a ve službách vyřídit sami.

Proč to děláme

Ozvěte se nám

Bc. Jana Lemfeldová Bc. Jana Lemfeldová
Koordinátor sociálních služeb 1
722 922 433 jana.lemfeldova@pferda.cz

Veronika Stutzigova, Dis. Veronika Stutzigova, Dis.
sociální pracovnice
725 554 769 veronika.stutzigova@pferda.cz

Informace pro budoucí klienty

 • Za službu se nic neplatí.
 • Každý klient na začátku podepíše smlouvu.
 • Každý klient má svůj individuální plán, v němž je napsáno, co se bude učit a jak se to bude učit.
 • Směny jsou individuální.
 • Klient se se sociálním pracovníkem domluví, jak často bude do Pferdího tréninku docházet.
  Na každé směně jsou 2 až 3 klienti.
 • Pokud bude klient s něčím nespokojen, může podat stížnost.

Pro koho je služba určená?

Pomáháme lidem ve věku 18—64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně s duševním onemocněním, žijícím v Rychnově nad Kněžnou a okolí.


Kapacita Pferdího tréninku je 20 klientů. 

Principy, které ve službě uplatňujeme:

 • individuální přístup – pracujeme s klienty podle toho, jací jsou, co znají a co dokážou,
 • přímé jednání s klienty – vše řešíme napřímo
 • podpora samostatnosti v myšlení a při práci
 • rovný přístup – ke každému klientovi přistupujeme stejně, bez ohledu na jeho postižení nebo sociální postavení,
 • respektování názoru klientů – vytváříme vstřícnou atmosféru pro vzájemnou komunikaci a učíme klienty, aby se nebáli říkat nahlas, co si myslí, aby se vyjadřovali k práci asistentů, 
 • důsledné dodržování lidských práv a základních svobod při práci s klienty.

A když už vše budu umět:

Pokud získáte pracovní dovednosti, je možné nastoupit na chráněný, nebo volný trh práce. 

Chráněný trh práce nabízí i PFERDA

 • Kavárny Láry Fáry Rychnov a  Náchod

 • Úklidová firma Láry Fáry

 • Pekárna Na Plechu

 
Pokud získáte dostatek dovedností potřebných k samostatnému bydlení a budete mít svůj byt, je možné přejít do služby podpory samostatného bydlení Takový normální život.

 

Pokud se klient už naučí dovednosti potřebné k samostatnému bydlení, můžeme začít plánovat jeho osamostatnění. Samostatné bydlení poté zajišťuje služba Takový normální život (https://www.pferda.cz/nase-projekty/takovy-normalni-zivot.html).