Za podpory

Pferdí trénink Rychnov

Zpět na projekty
Kontaktujte nás:
722 922 433

Kontakt pro klienty sociální služby
722 922 433, pferditreninkrychnov@pferda.cz 

Otevírací doba

Pondělí 14-18
Úterý 8-14
Středa 8-18 (8-14 pracovní, 14 – 18 bytová)
Čtvrtek 8-14
Pátek 8-14

Jak se k nám dostanete

Staré náměstí 53
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Jaký je

Je službou sociální rehabilitace, ve které se trénují všechny dovednosti komplexně. Jak ty pracovní, aby se v budoucnu uplatnili na trhu práce, tak ty, které budou potřebovat k samostatnému bydlení.

Pferdí trénink vznikl v Rychnově nad Kněžnou v lednu 2020, v podstatě navazuje na služby Tréninkového bytu a Tréninkové kavárny Láry Fáry.

V bytové rehabilitace se klienti učí uklízet, vařit, hospodařit s penězi, orientovat se v okolí a mnoho dalších činností, které budou potřebovat, až jednou budou bydlet sami. V pracovní rehabilitaci se zase klienti učí všem pracovním dovednostem, orientovat se v pracovním prostoru, komunikovat se zákazníky, dodržování pracovní doby a podobně.

Jaký je

Proč to děláme

Posláním střediska Pferdí trénink Rychnov je podpořit samostatnost, soběstačnost a začlenění do společnosti. Středisko funguje ambulantně i terénně, to znamená, že uživatelé dochází do tréninkového bytu, tréninkové kavárny Láry Fáry či na pracoviště svého současného či budoucího zaměstnavatele.   

Pomáháme klientům zlepšovat jejich pracovní a sociální dovednosti a návyky formou celoživotního učení.

Posilujeme jejich samostatnost, sebevědomí a snažíme se o to, aby dokázali co nejvíce věcí zvládat sami bez cizí pomoci.

Pomáháme klientům, aby si dokázali co nejvíce osobních záležitostí na úřadech, v obchodech a ve službách vyřídit sami.

Proč to děláme

Ozvěte se nám

Mgr. Kateřina Dostálová Mgr. Kateřina Dostálová
Manažer sociálních služeb 1
722 922 433 katerina.dostalova@pferda.cz

Informace pro budoucí klienty

 • Za službu se nic neplatí.

 • Každý klient na začátku podepíše smlouvu.

 • Každý klient má svůj individuální plán, v němž je napsáno, co se bude učit a jak se to bude učit.

 • Směny jsou individuální, trvají různě v bytě a různě v terénu i na kavárně.

 • Na každé směně jsou 2 až 3 klienti.

 • Klient se se sociálním pracovníkem domluví, jak často bude do Pferdího tréninku docházet.

 • Každý klient pracovní rehabilitace musí mít průkaz pracovníka v potravinářství. To je kartička od lékaře, kde je uvedeno, že může v kavárně pracovat.

 • Pokud bude klient s něčím nespokojen, může podat stížnost.

Pro koho je služba určená?

Pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat a najít si práci, nebo pro ty, kteří by chtěli začít sami bydlet a orientovat se v okolí bydliště..

Pomáháme lidem ve věku 18—64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně s duševním onemocněním, žijícím v Rychnově nad Kněžnou, nebo v Náchodě.


Kapacita Pferdího tréninku je 20 klientů. 

Principy, které ve službě uplatňujeme:

 • individuální přístup – pracujeme s klienty podle toho, jací jsou, co znají a co dokážou,

 • přímé jednání s klienty – vše řešíme napřímo

 • podpora samostatnosti v myšlení a při práci

 • rovný přístup – ke každému klientovi přistupujeme stejně, bez ohledu na jeho postižení nebo sociální postavení,

 • respektování názoru klientů – vytváříme vstřícnou atmosféru pro vzájemnou komunikaci a učíme klienty, aby se nebáli říkat nahlas, co si myslí, aby se vyjadřovali k práci asistentů, 

 • důsledné dodržování lidských práv a základních svobod při práci s klienty.

A když už vše budu umět:

Pokud se klient už naučí hodně pracovním dovednostem, je v některých případech možné přejít na chráněné pracovní místo. 
Co to je?
Je to práce na pracovní smlouvu, což znamená, že pracovník dostane plat, bude mít všechny práva a povinnosti jako běžný zaměstnance. Ale bude mít stále k ruce asistenta, který mu v případě nouze pomůže.
 
Pokud klient získá dostatek dovedností potřebných k samostatnému bydlení a bude mít svůj byt, je možné přejít do služby podpory samostatného bydlení Takový normální život.

 

Pokud se klient už naučí dovednosti potřebné k samostatnému bydlení, můžeme začít plánovat jeho osamostatnění. Samostatné bydlení poté zajišťuje služba Takový normální život (https://www.pferda.cz/nase-projekty/takovy-normalni-zivot.html).